Συγκινησιακά Επεισόδια

ΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΦΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ


Η ζωή μας διαμορφώνεται μέσα από συνεχείς αποκρίσεις σε συγκινησιακά ερεθίσματα.Κάθε απόκρισή μας σε κάποιο γεγονός που μας συμβαίνει, ξεκινά με
μια πρωτογενή συγκινησιακή αντίδραση. Αυτή η αντίδραση πάντοτε προηγείται της δευτερογενούς απόκρισής μας στο φυσικό γεγονός. Όταν οι συγκινησιακές μας αντιδράσεις στα γεγονότα της ζωής, ή και η απουσία τους από αυτά, επαναλαμβάνονται δημιουργούν τά πρότυπα της συμπεριφοράς μας.

Είναι λοιπόν η συμπεριφορά μας το αποτέλεσμα συγκινησιακών αποκρίσεων. Κάθε γεγονός που συμβαίνει στην ζωή μας, ειτε είναι ευχάριστο ειτε δυσσάρεστο, σύντομο η μακροχρόνιο πυροδοτεί την δημιουργία όχι μόνο μιάς συγκινησιακής αντίδρασης αλλά το ξεκίνημα ενός συγκινησιακού επεισοδίου, ενός προτύπου συμπεριφοράς,που περιλαμβάνει σειρά από συναισθήματα που συνδέονται μεταξύ τους.

Τά συγκινησιακά επεισόδια δεν μας εγκαταλείπουν όταν εχει πλέον παρέλθη το φυσικό γεγονός που τά προκάλεσε. Συχνά μας ακολουθούν σε όλη μας την ζωή.Δυστυχώς μέχρι να βιωθούν και να οδηγηθούν σε μία ολοκλήρωση,τά συναισθήματα που εμπεριέχονται θα εξακολουθούν να μας επιρρεάζουν.

Για παράδειγμα, σ΄ένα τροχαίο ατύχημα.η αντίδρασή μας μπορεί να είναι φόβος, θυμός, και ενοχές. Όταν περάσει αρκετός καιρός οι πρακτικές συνέπειες θα ξεπεραστούν, όμως ο φόβος, ο θυμός και οι ενοχές , η συγκινησιακή μας αντίδραση δηλαδή θα παραμείνει, τις περισσότερες φορές για όλη μας την ζωή !!!

Καθώς η ζωή μας συνεχίζεται, ολο και περισσότερα παρόμοια ανολοκλήρωτα συγκινησιακά επεισόδια μας επιρρεάζουν. Αυτά αλλοιώνουν την κρίση μας επιρρεάζουν τις αντιδράσεις μας σε κρίσιμες καταστάσεις, και επιδρούν στην συμπεριφορά μας πολύ περισσότερο από ότι μπορούμε να φανταστούμε. Εξ΄αιτίας αυτού του γεγονότος, και εξ΄αιτίας της έντασης αυτών των εγκλωβισμένων συγκινήσεων, ακόμα και ο νούς μας επιρρεάζεται. Δεν μπορούμε να ειμαστε αυθεντικοί και αποτελεσματικοί, δεν μπορούμε να είμαστε ο σημερινός εαυτός μας, οσο ειμαστε εγκλωβισμένοι στα παλιά συγκινησιακά επεισόδια, σ΄αυτούς τους αόρατους αφέντες της ζωής μας.


Ελεύθερη Μετάφραση του άρθρου του R.R.PAVEK,

The Nuts & Bolts of Emotion, Emotional Episodes, Life’s Hidden Controllers.