Θεραπευτές

bullet   Προσωπικές συνεδρίες SHEN προσφέρονται από πιστοποιημένους θεραπευτές (CST) και θεραπευτές υπό εποπτεία (IST).

bullet   Εντατικές ατομικές συνεδρίες SHEN πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα, ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που επιθυμούν γρήγορη ανακούφιση και απαλλαγή από επώδυνα συναισθήματα.

bullet   Θεραπευτές SHEN με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε: